Taharetin Batıni Anlamı

Taharetin Batıni Anlamı

Bazılarının bâtından zâhire sirayet eden özellikleri olsa da bütün günahlar,bâtını necasettir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s.) Kul işlediği günahtan dolayı rızkından mahrum kalır" buyurmaktadır. Hadisin başka bir sırrı daha vardır; Mahrumiyet, manevi ve ruhani rızıktan olabileceği gibi bazen de maddi-zâhirî rızıktan olabilir.

Sonra şöyle deriz: Bütün ibadetler temizleyicidir. Temizlik bazen Allah Teâlâ'nın "İyilikler kötülükleri giderir" âyet-i kerimesiyle; Hz. Peygamberin de "Kötülüğün ardından hemen onu silecek bir iyilik yap" hadisiyle işaret ettikleri gibi 'yok etmek' [mahv] suretiyle gerçekleşir. Bazen de Allah Teâlâ'nın "Ancak tövbe eden, iman edip salih amel işleyenler müstesna. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir"âyetinde işaret edildiği gibi' tebdil'yoluyla kötülüklerin iyiliklere çevrilmesiyle gerçekleşir.

Söz konusu mahv [silmek], affın hakikatinden ibaretken, tebdil mağfiret makamından ibarettir, işaret ettiğim şeye dikkat ettiysen, af ve mağfiret arasındaki farkı anlamışsındır.

Sadreddin Konevi - Kırk Hadis Şerhi (Çev:Ekrem Demirli)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder